T Llew Jones – video

Llangrannog - Traeth y Pigyn - T Llew Jones

Rhan o Daith Cymdeithas Ddiwylliannol Capel Penygraig (Medi 2015) yn Llangrannog. Rhiannon Roberts yn adrodd Traeth y ...

Côr Dwynant | Cân T Llew

Lleisiau ifanc disgybledig Côr Dwynant yn mwynhau perfformio Cân T Llew (J Eirian Jones) mewn Noson Lawen yn Llanbed ...

T. Llew Jones

http://www.tllew.cymru - Mae'r we-blatfform yma yn adnodd addysgol sy'n cynnwys gwersi ar waith penodol a chyfoeth o ...

COFIO T LLEW JONES

COFIO T LLEW JONES Bu plant Y Felin Stori yn paratoi fidio pan fu farw'r awdur plant enwog T Llew Jones. IN MEMORY OF T ...

Diwrnod T Llew Jones

Diwrnod T Llew Jones 2014.

Series of programmes about T. Llew Jones

Rhwng 6 a 11 Hydref bydd cyfres o raglenni T Llew Jones yn cael eu dangos ar S4C i ddathlu canmlwyddiant geni yr awdur.

Dathliad o waith T. Llew Jones

Sesiwn a gynhaliwyd yn Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod, 2015 yn dathlu gwaith T.Llew Jones, ac i nodi ...

Cyflwyniad Cyntaf

Cyflwyniad i Brosiect Ysgolion Creadigol Ysgol T Llew Jones, Brynhoffnant.

Uwch 3, Uned 4: Cerdd 'Aberfan' gan T. Llew Jones

Yr Athro Christine James yn trafod cerdd 'Aber-fan' gan T. Llew Jones. Clip i gyd-fynd â gwersi Lefel Uwch 3 y Ganolfan Dysgu ...

Cwm Alltcafan - T. Llew Jones

Rhan o daith Cymdeithas Ddiwylliannol Capel Penygraig (Medi 2015). Pont Alltcafan ger Pentrecwrt, Llandysul, lle cafwyd ...

Aberteifi - Ceri Wyn Jones - T Llew Jones

Rhan o Daith Cymdeithas Ddiwylliannol Capel Penygraig (Medi 2015) yn Aberteifi. Y bardd Ceri Wyn Jones yn sôn am ...

Cyfres o raglenni T. Llew Jones

Rhwng 6 a 11 Hydref bydd cyfres o raglenni T Llew Jones yn cael eu dangos ar S4C i ddathlu canmlwyddiant geni yr awdur.

Llew Jones

Llew Jones.

Cwm Alltcafan gan T. Llew Jones. Jon Meirion Jones yn darllen, 2017

Jon Meirion Jones yn darllen Cwm Alltcafan, T. Llew Jones, ar Bont Alltcafan, 24.6.2017.

Cwm Alltcafan

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Cwm Alltcafan · Plant Llanber Plant Llanber ℗ 1975 Sain (Recordiau) Cyf.

Titw Tomos Las

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Titw Tomos Las · Hogia'R Wyddfa Goreuon / Best Of ℗ 1991 Sain (Recordiau) ...

T. Llew Jones - Uchafbwyntiau darlith Emyr Llewelyn

Pigion o Ddarlith Goffa Islwyn Ffowc Ellis yng Ngŵyl Golwg 2015, gydag Emyr Llewelyn yn trafod bywyd a gwaith ei dad T. Llew ...

Titw Tomos las

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Titw Tomos las · Plant Llanber Plant Llanber ℗ 1975 Sain (Recordiau) Cyf.

Random Videos:

© 2020 | Home | Support